Leie av offentlig grunn for byggeformål

Leie av gategrunn med byggeformål

Dersom du ønsker leie av gategrunn i forbindelse med byggearbeid, plassering av rigg, montering av stillas etc. er det krav om at det søkes om tillatelse og at du mottar et godkjent vedtak før arbeidet kan startes opp. Vi kan utarbeide søknader med fullstendige arbeidsvarslingsplaner for deg og/eller din bedrift.

Dersom du ikke har varslingsutstyr iht den utarbeidede varslingsplanen leier vi ut utstyr, inn- og utsett, samt dirigenter til manuell dirigering om det er behov for dette. Er det behov for parkeringsregulerende skilt kreves egen skiltmyndighet for dette. Trafikk-jentene har myndighet til utsett av parkeringsregulerende skilt og gjør gjerne denne jobben for deg. Det kreves også en ansvarshavende med godkjent kurs 2 "ansvarshavende" i arbeidsvarsling for alle type jobber på eller ved vei. Vi tilbyr leie av en ansvarshavende til enhver jobb, og om ønskelig tilbyr vi også dette kurset til deg og dine ansatte.

Vi er takknemlige for å motta din søknad helst minimum én uke før arbeidet forventes påbegyt.

Ta kontakt med Baard Kristiansen eller dersom du har spørsmål eller ønsker pristilbud. 

Baard Kristiansen
Ass. leder
Tlf 451 84 844

 

 

Ansvarshavende
Ansvarshavende må ha godkjent kurs 2 "ansvarshavende" i arbeidsvarsling. Denne tjenesten er mulig å leie av oss.
Vedlegg