Søknad om gravetillatelse

Søknad om gravetillatelse

 

Skal du grave i offentlig vei, park- og friområder kreves det at du søker tillatelse og mottar et godkjent vedtak før arbeidet kan påbegynnes. Vi kan utarbeide søknader med fullstendige arbeidsvarslingsplaner for deg og/eller din bedrift.

Dersom du ikke har varslingsutstyr iht den utarbeidede arbeidsvarslingsplanen leier vi ut utstyr og inn- og utsett, samt dirigenter til manuell dirigering om det er behov for dette. Er det behov for parkeringsregulerende skilt kreves egen skiltmyndighet for dette. Trafikk-jentene har myndighet til utsett av parkeringsregulerende skilt og gjør gjerne denne jobben for deg. Det kreves også en ansvarshavende med godkjent kurs 2 «ansvarshavende» i arbeidsvarsling for alle type jobber på eller ved vei. Vi tilbyr leie av en ansvarshavende på enhver jobb, og om ønskelig tilbyr vi også dette kurset til deg og dine ansatte.

Framføringstraseer for større lednings- og kabelanlegg skal samordnes og koordineres med andre berørte samt forhåndsgodkjennes av veiholder før du søkes om gravetillatelse. Dette gjelder langsgående grøfter over 40m og alle tverrgrøfter i offentlig grunn. Ved forhåndsgodkjenning mottar du et koordinert gravenummer (K-gravnummer) som skrives inn i skjemaet under for at søknaden vi sender inn skal kunne bli godkjent.

Vi er takknemlige for å motta din søknad helst minimum to uker før arbeidet forventes påbegynt.

 

Ta kontakt med Baard Kristiansen dersom du har spørsmål eller ønsker pristilbud.

 

Baard Kristiansen

Ass. Leder

Tlf 45184844

mail@trafikk-jentene.no

 

 

 

Arbeidet
Tiltakshaver
Utførende
Ansvarshavende
Ansvarshavende må ha godkjent kurs 2 "ansvarshavende" i arbeidsvarsling. Denne tjenesten er mulig å leie av oss.
Vedlegg